Eļļas maiņa

 

Eļļas maiņa 25 EUR

 

Kādēļ auto dzinējam ir nepieciešama regulāra motoreļļas nomaiņa? Motoreļļa auto dzinējā veic 4 būtiskas funkcijas: tā aizpilda spraugas, dzesē, attīra un eļļo. Tikai tīra motoreļļa nodrošina visas šīs funkcijas. Netīra motoreļļa izraisa dzinēja detaļu nodilumu.

 

Visi iekšdedzes dzinēji darbojas pēc vienota principa - degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas, autogāzes) un gaisa maisījums pa ieplūdes vārstiem tiek ievadīts cilindra sadegšanas kamerā. Maisījumu aizdedzinot, tiek izraisīta eksplozija, kas liek darboties virzuļiem un kloķvārpstai, nodrošinot auto kustību. Eksplozija šajā gadījumā ir ķīmiska reakcija, kurā sadegšanas blakusprodukti netīrumu veidā nokļūst eļļā un veicina dzinēja detaļu nodilumu.

 

Degmaisījuma (degviela un gaiss) sadegšanas ķīmiskie blakusprodukti ir:

- ūdens (H2O)

- oglekļa dioksīds (CO2)

- oglekļa monoksīds (CO)

- slāpekļa oksīds (NO)

- sērskābes dioksīds (SO2)

- nepilnīgi sadegusi degviela

- ogleklis (C)

Šie blakusprodukti rodas visos iekšdedzes dzinējos, un lielākā daļa pa izplūdes sistēmu tiek izvadīti no auto dzinēja. Tomēr daļa šo blakusproduktu nokļūst dzinēja eļļošanas sistēmā, kur tie var izraisīt nopietnus bojājumus.

 

Oglekļa nogulsnes: rodas, nepilnīgi sadegot degvielai. Šie blakusprodukti daļēji nosēžas uz cilindra sieniņām, cilindru gredzeniem strādājot, netīrumu daļiņas tiek noslaucītas no cilindru sienām, un tālāk tās nokļūst eļļošanas sistēmas lokā, kur piesārņojums rada lielu berzi. Kā rezultātā palielinās detaļu nodilums.

 

Piesārņojums no gaisa: apkārtējais gaiss satur piesārņojumu, īpaši jau ielās ar ievērojamu transporta plūsmu, tāpat putekļainās vietās. Piesārņojums kopā ar gaisu nokļūst auto dzinējā un tālāk eļļošanas sistēmas lokā. Lai mazinātu piesārņotā gaisa ietekmi, auto dzinējos lieto gaisa filtrus, kuri ir regulāri jānomaina.

 

Kondensāts: sadegšanas procesā dzinējā veidojas ūdens. Šis ūdens, virzuļiem strādājot, caur cilindra sienu tālāk nokļūst kloķvārpstas blokā. Motoram atdziestot, ūdens tvaiks kā kondensāts nosēžas, radot nopietnus bojājumus, koroziju.

 

Nogulšņu veidošanās: kloķvārpstas blokā no ūdens, netīrumiem un oglekļa daļiņām veidojas emulsija, kas ir bīstama, jo var nosprostot dzinēja eļļošanas kanālus. Tas savukārt, izraisa lielāku nodilumu un var novest pat pie dzinēja sabojāšanās. Nogulsnes motoram ir ļoti bīstamas! Ja netīrumi, kondensāts un ogleklis no motoreļļas ir izfiltrēti, tad nogulsnes neveidosies, šo funkciju veic eļļas filtrs, kurš ir jānomaina pie katras motoreļļas nomaiņas.

 

Skābju veidošanās: oglekļa dioksīds un slāpekļa dioksīds (gaisā ir 70% slāpekļa), tāpat sērs (smērvielu un degvielas sastāvdaļa) ir sadegšanas blakusprodukti. Bez ūdens klātbūtnes tie ir nekaitīgi. Toties savienojumā ar ūdeni tie pārvēršas par skābēm.Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi nepieļaut ūdens klātbūtni eļļošanas sistēmā, novēršot skābju veidošanās iespēju.

 

Ir vērts pārdomāt:

 

Lietota motoreļļa tiek izfiltrēta tā, ka vairs nesatur piesārņojuma daļiņas, kas lielākas par 0,1 mikronu, respektīvi, motoreļļa nesatur nedz nogulsnes, nedz metāla skaidas. Rezultātā nodilums samazinās par apmēram 80%. Jo tīrāka motoreļļa, jo mazāks dzinēja nodilums un ilgāks kalpošanas laiks.

 

Motoreļļas maiņas intervālus nosaka auto ražotājs. Jaunākās paaudzes auto tie var būt no 10 000 – 50 000 km. Auto, kas vecāki par 5 gadiem, iesaka mainīt motoreļļu ik pēc 10 000 km. Arī motoreļļas kvalitātes standartus (pilnīgi sintētiska, pussintētiska, minerāla bāze) nosaka auto ražotājs.

 

Eļļas viskozitāte ir viens no galvenajiem motoreļļu parametriem. Svarīgi izvēlēties atbilstošas viskozitātes smērvielu - atkarībā no ekspluatācijas režīmiem, nolietojuma pakāpes, apkārtējās gaisa temperatūras u.c. faktoriem. Tiek pielietota viskozitātes apzīmēšanas sistēma SAE (Society of Automotive Engineers) – SAE J300 metodikas.

 

Viskozitātes apzīmēšanas standarta pakāpes.

 

Sezonu eļļas:

 

•           Ziemas eļļām:  SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

pagriežamības viskozitāte iedarbinot aukstu dzinēju

0W   pie -30°C

5W   pie -25°C

10W pie -20°C

15W pie -15°C

20W pie -10°C

25W pie -5°C

•           Vasaras eļļām: SAE 20, 30, 40, 50, 60

 

Vissezonu (Multigrade) eļļas:

 

•           Vissezonu eļļām:

SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-20, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60

           

Norādītas divas viskozitātes pakāpju rindas: ziemas - cipari ar burtu W (Winter), un vasaras, ar ciparu bez burta. Vienas sezonas eļļā viskozitāti apzīmē ar vienu skaitli. Divi skaitļi, no kuriem pirmajam seko latīņu burts W, ir ‘’multigrade’’ jeb vissezonu eļļas pazīme. Tieši šādas eļļas izmanto auto dzinējos. Vienkāršoti tas nozīmē eļļu ar paplašinātu lietošanas temperatūru intervālu (paaugstinātu viskozitātes indeksu).

 

Jo mazāks pirmais skaitlis pirms burta W, jo eļļa šķidrāka zemās temperatūrās (zemās temperatūrās eļļa sāk sabiezēt), jo lielāks otrais skaitlis, jo biezāka (viskozāka) eļļa 100°C temperatūrā (augstās temperatūrās eļļa kļūst šķidrāka).

© Automotīvs - Visas tiesības aizsargātas 2013-2024